นำสินประกันภัย นำสุขปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวิสาหกิจชุมชน

 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)ร่วมส่งความสุขในโอกาสอันเป็นมงคลเปิดรับศักราชใหม่ 2561 และฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ของการดำเนินธุรกิจในเดือนมีนาคม 2561ด้วยผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนเพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมาโดยจัดเป็นชุดของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ด้วยการนำวัสดุจากธรรมชาติ อาทิ ใบบัว ใบไผ่ ใยปอและใบสับปะรดรวมทั้งวัสดุแปรรูปจากฟางข้าวมาแปรรูปและประดิษฐ์ประดอยจนเป็นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องเขียนและของใช้อื่นๆจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชนบทไทย

สมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทจะนำชุดของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไปมอบให้กับผู้มีอุปการะคุณของเราเพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณและได้ร่วมกันช่วยสังคมลดโลกร้อน และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่นำใบบัวหลวงจากบึงในชุมชนมาสรรค์สร้างเป็นของใช้ได้อย่างสวยงาม เช่น ทำปกสมุดบันทึกใบบัวหลวง กล่องทิชชู่ใบบัวหลวง หรือสมุดและกระดาษโน้ตฟางข้าวฝังเมล็ดพืชซึ่งเมื่อใช้แล้วยังสามารถนำไปปลูกและทานได้จริง เป็นต้น ในฐานะที่นำสินประกันภัยเป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจนี้มายาวนานและยังได้รับรางวัล ESG 100 ถึง 3 ปีซ้อนมีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่เพียงแต่มองถึงผลการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

You might also like More from author