อาคเนย์นำร่องโรงเรียนต้นแบบ สร้างสวนผักอินทรีย์ ส่งเสริมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ต่อยอดไอเดียทำให้เกิดกิจกรรม “อาคเนย์ Green Farm” เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังน้องๆ โรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักและการรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับ โชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน เล่าให้ฟังถึงไอเดียการจัดกิจกรรมฯ นี้ว่า “เราได้ริเริ่มจัดกิจกรรม อาคเนย์ Green Farm ซึ่งได้แรงบันดาลใจต่อยอดจากกิจกรรม อาคเนย์ Green Mart ที่เราได้เปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่มากว่า 4 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ร้านค้าผู้ประกอบการ SSME ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับภาครัฐหรือเอกชน นำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิหรือเกษตรอินทรีย์มาจำหน่ายให้กับชาว สีลมและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นสื่อกลางให้ทุกคนใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพด้วยการบริโภคอาหารและใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารพิษ จากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของการร่วมกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เราจึงอยากนำแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพที่ดีนี้ไปขยายต่อในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยกระจายออกไปสู่โรงเรียนและคนในชุมชนต่างๆ เราจึงเริ่มต้นจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางอาคเนย์มีสาขาอยู่

อาจารย์บงกชชนก กุลชนะเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกรวด กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและขอบคุณทางบริษัทอาคเนย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “อาคเนย์ Green Farm” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เนื่องจากได้ให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการปลูกผักปลอดสารพิษ เพราะโดยปกติโรงเรียนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนอยู่แล้ว โดยสืบสานตามหลักโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อีกทั้งผักปลอดสารพิษเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้คุณครูและนักเรียนมีความรู้ สามารถดูแลแปลงผักได้ระยะยาวด้วยตนเอง ตลอดจนครูหรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถหารายได้เสริมจากการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนอีกด้วย ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณทางบริษัทอาคเนย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ”

กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ อาคเนย์ได้มอบอุปกรณ์การทำสวน ต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ ยังร่วมด้วยช่วยกันกับน้องๆ นักเรียน ลงแรงปลูกพันธุ์ผักออินทรีย์ต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้ ได้แก่ ต้นหม่อน ถั่วดาวอินคา จิงจูฉ่าย ผักบุ้ง   กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กระเพรา โหระพา ผักชี คึ่นช่าย พริก ต้นหอม มะเขือเทศ ฯลฯ โดยอาคเนย์ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมจากโรงเรียนเป็นระยะพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับคณะคุณครูและนักเรียน เพื่อเป็นผู้สานต่อกิจกรรมฯ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

You might also like More from author