สมดังคำกล่าว “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” สุประวัติ จงเสริมศิริสกุล ชายหนุ่มอายุ 28 ที่เติบโตจากครอบครัวตัวแทนประกันชีวิต ก้าวขึ้นรับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559 จากสำนักงาน คปภ. สร้างเกียรติประวัติให้แก่ตัวเองและสร้างความภาคภูมิใจแก่ครอบครัว

สุประวัติ เติบโตมาจากครอบครัวที่เดินบนสายอาชีพตัวแทนประกันชีวิตมาอย่างยาวนาน มารดาของเขาก็คือ “สุนีรัตน์ เตชาชาญ” ตัวแทนมากความสามารถ และเป็นผู้ที่ขัดเกลาจนเพชรเม็ดนี้ฉายประกายงดงามอย่างที่เห็น

สุประวัติ เล่าว่า การรับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก และมีความรู้สึกดีใจ ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาครองได้สำเร็จ

“ถ้าถามว่าเหตุผลใดทำให้ผมคว้ารางวัลมาได้ ผมเชื่อว่าคณะกรรมการคงต้องดูความเหมาะสมครบถ้วนในคุณสมบัติหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอและคงไว้ซึ่งคุณภาพของงาน รวมไปถึงต้องเป็นบุคคลที่ใฝ่หาความรู้ที่จะพัฒนาตนเอง รวมถึงการอุทิศตนเพื่อสังคม ความมีจิตอาสา ต่างๆเหล่านี้ คงเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งตัวผมเองในขณะทำหน้าที่ทุกอย่างไม่เคยคาดหวังรางวัลใดๆ เพียงแต่คิดว่าทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มกำลังความสามารถเท่านั้น”

สุประวัติ เล่าว่า การเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ สร้างความภาคภูมิใจ เพราะเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความพร้อม เขาคิดว่าบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทมีจรรยาบรรณ มีอุดมการณ์ในการประกอบธุรกิจ แต่ บริษัท เอไอเอ เป็นบริษัทเขาภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานด้วย เพราะมีความถึงพร้อมในทุกด้าน ในแง่ผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายและครอบคลุม ในแง่ระบบการบริหารจัดการมีความพร้อม ส่งผลให้ผมสามารถทำงานได้อย่างดี ทำให้ผมสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

ในการทำงาน สุประวัติ ยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อลูกค้า ให้ความรู้ที่ถูกต้องและการบริการอย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและพฤติกรรมผู้บริโภค สุประวัติ บอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยทำให้ตัวแทนทำงานได้ง่ายและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมากมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการวางแผนการเงิน โดยบริษัท เอไอเอ เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆอยู่สม่ำเสมอ ทำให้การทำงานของผมสะดวกราบรื่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแผนการเงิน การนำเสนอข้อมูลต่างๆ ทำให้ผมสามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมระดับมืออาชีพต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

สุประวัติ มองว่าตลอดเวลา 8 ปีที่อยู่ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ลูกค้าต้องการแบบประกันหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ชีวิต เทคโนโลยีช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ข่าวสารต่างๆ ลูกค้าบางคนมีความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตไม่น้อยกว่าตัวแทน ดังนั้นตัวแทนจำเป็นต้องปรับตัวเองให้เป็นมืออาชีพ

สำหรับเป้าหมายสำคัญหรือเป้าหมายสูงสุดในอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ สุประวัติ คือ ต้องการเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาการวางแผนการเงินในระดับสากลที่ให้บริการลูกค้าให้ลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาอย่างมืออาชีพ

You might also like More from author