สหประกันชีวิตส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ตำรวจกองปราบปราม ในโอกาสครบรอบ 39 ปี

พลตำรวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ รัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู้จัดการและคณะ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด โดยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือในกองปราบปราม ก่อนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โดยพลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และให้โอวาทแก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่มารับทุน  พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้แก่ พันตำรวจเอก วรายุทธ สุขวัฒน์ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด มี พันตำรวจเอก สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บังคับการปราบปราม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมปราศจากศัตรู กองปราบปราม กรุงเทพฯ

การมอบทุนการศึกษาได้มีสมาชิกของสหกรณ์ยื่นขอรับทุนทั้งสิ้น 149 ราย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด โดยสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณจากกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 356,500 บาท ได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทคือ ทุนเรียนดี จำนวน 116 ราย และทุนส่งเสริมการศึกษา 33 ราย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่เป็นทั้งผู้ถือหุ้นและใช้บริการกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

You might also like More from author