อลิอันซ์ อยุธยา ส่งมอบโรงเรียนรู้ สู่ชุมชนคลองเตย ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนโรงหมูเป็นโรงเรียนรู้”  

กว่า 60 ปีที่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้สู่เด็กไทย”

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จึงได้ร่วมกับกลุ่ม Music Sharing กลุ่มครูดนตรีอาสาที่ทำงานพัฒนาสังคมในพื้นที่คลองเตยมากว่า 6 ปีและร่วมจัดโครงการ “Music Change Children’s Life” กับอลิอันซ์ อยุธยา ที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) ซึ่งในวันนี้ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เชิญชวนจิตอาสา ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ตัวแทน และบุคคลทั่วไป สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงสังคม ในกิจกรรม “เปลี่ยนโรงหมูให้เป็นโรงเรียนรู้” เข้าร่วมปรับเปลี่ยนโรงฆ่าสัตว์เก่าให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของเด็กในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาตลอด 1 ปีด้วยพลังอาสากว่า 300 คน ตั้งแต่การเปิดตัวคณะทำงานอาสากับชุมชน การลงพื้นที่ทำกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่โรงหมูเดิมให้กลายเป็นโรงเรียนรู้ จนวันนี้การปรับปรุงพื้นที่ได้สำเร็จบางส่วนสามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่คนในชุมชนคลองเตย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สำหรับเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กให้ได้มีอิสระในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และยังถือเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนอีกด้วย

ภายในงานวันนี้ นอกจากพิธีส่งมอบพื้นที่ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมายเพื่อระดมทุนในการสนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนคลองเตยดีจัง” ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องอาทิ มินิคอนเสิร์ต ถ่ายภาพกับศิลปะกราฟฟิตี้จากศิลปินชื่อดัง การแสดงดนตรีจากเยาวชนจากสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)และชุมชนคลองเตย  ละครหุ่นมือเรื่องราวชุมชน โดย เยาวชนจากมูลนิธิกระจกเงา เวิร์คช็อปงานศิลปะ เพนท์หน้า เข็มกลัดแบบเดียวในโลก หน้ากากถุงกระดาษ ร้านค้าจากกลุ่ม Music Sharing กลุ่มคลองเตยดีจัง และมูลนิธิกระจกเงา บูธเกมวงล้อระดมทุน ศิลปะจากทรายสี เกมในโรงเล่น บันไดงู หัวกะโหลก หมากฮอส นอกจากนี้ ยังมีบูธอาหารจากพนักงานอลิอันซ์ อยุธยา ชุมชนและเครื่องดื่มตลอดการดำเนินกิจกรรม งานนี้ยังร่วมรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานนำแก้วน้ำมาเองเพื่อเป็นการลดขยะอีกด้วย

You might also like More from author