คณะนักวิจัยไทย คว้า 2 รางวัลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ กรุงโซล เกาหลีใต้

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Zen Innovation Group จำกัด ได้ส่งนวัตกรรม ร่วมประกวดในงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Soeul International Invention Fair (SIIF2018) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น 606 ผลงาน จาก 33 ประเทศทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

จากการประกวดโดยตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้สร้างปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยไม่ได้รับมาหลายปีนั้นคือ สามารถคว้ารางวัล Grand Prize จาก Korea Invention Promotion Association ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการประกวด และรางวัลพิเศษ Special Awards จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS)

ผลงานวิจัยสิทธิบัตรนี้ คือ เรื่องสมุนไพรธรรมชาติของไทยร่วมกับการใช้พลังงาน Far Infared Ray (FIR) ในช่วงความยาวคลื่น 8-12 ไมครอน ซึ่งสามารถสั่นพ้องกับเซลล์ของมนุษย์ ทำให้สามารถเพิ่มพลังงานระดับเซลล์ ส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้คนได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัท Zen Innovation Group จำกัด ได้มีการนำนวัตกรรมนี้ มาต่อยอดใช้ในทางเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารทางการแพทย์ ต่อไป

ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. และ สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ได้เยี่ยมชมและชื่นชมผลงานดังกล่าวอีกด้วย นับว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของประเทศไทย ในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งนักวิจัยไทยได้แสดงศักยภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลก นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาติไทยและสามารถต่อยอดทางการแพทย์เพื่อสังคมต่อไป.

You might also like More from author