Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

“อัลทิมา” ปรับทัพรับปี ’64 ชูกลยุทธ์ก้าวสู่ทำเนียบ 1 พันล้าน

“อัลทิมา ไลฟ์” วางกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ Hybrid platform เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกและนักธุรกิจ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ กับคำว่า “อัลทิมา ไลฟ์ โอกาสแห่งความสำเร็จ…ชีวิตที่มั่นคง” เน้นการทำขายตรงรูปแบบใหม่ การพัฒนาการตลาดดิจิทัลทุกรูปแบบให้ทันต่อการแข่งขันในการตลาดรูปแบบ พร้อมก้าวสู่ยอดขาย 1,000 ล้านบาท ในปี 2564

พรรษมนต์ ธราวิทย์ณัฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด (UTM) กล่าวว่า UTM มีความเชื่อมั่นในการขยายตลาดเครือข่ายในปี 2564 โดยวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกและนักธุรกิจ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ กับคำว่า “อัลทิมา ไลฟ์ โอกาสแห่งความสำเร็จ…ชีวิตที่มั่นคง” โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งไปทางด้านการขายตรงยุคใหม่ เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท ประกอบด้วย 1.การนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นักธุรกิจ 2.การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว 3.การสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ให้แก่นักธุรกิจ ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม 4.การประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ 5.การมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายยอดขาย 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ “อัลทิมา ไลฟ์” วางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจประจำปี 2564 ใน 4 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 1.การสร้างความจงรักภักดีในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 2.การสร้างการตลาดช่องทางดิจิทัลชั้นสูง 3.การสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 4.การสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยิ่งยืน

ด้าน ธานัท จารุฤทธิไกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด (UTM) กล่าวว่า UTM ถือเป็นขายตรงน้องใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดทางด้านเทคโนโลยี Hybrid platform ที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีโครงการพัฒนาการตลาดดิจิทัลทุกรูปแบบให้ทันต่อการแข่งขันในการตลาดรูปแบบใหม่ที่จะออกมาเป็นเครื่องมือให้กับนักธุรกิจในทุกๆ ไตรมาสของปี 2564

ด้าน เภสัชกรหญิงภัสราธาดา วัชรธาดาอาภาภัค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ (CPO) บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด (UTM) เปิดเผยถึงศักยภาพและความพร้อมในการผลิตที่รองรับการเติบโตจากบริษัทแม่ (DOD BIOTECH) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง สินด้านอุปโภค-บริโภค รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์นักธุรกิจและผู้บริโภคที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

“ตอนนี้เราจะมีการปล่อยแคมเปญฟรีค่าสมัครสมาชิกในการเข้าร่วมธุรกิจจนถึงช่วงต้นปี 2564 นอกจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยเรื่องการคัดกรองความซ้ำซ้อนของสมาชิก และความถูกต้องของระบบสมาชิกตามหลักและกฎระเบียบของบริษัท ในตอนนี้เรามีความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่มีความแข็งแกร่ง บริษัทแม่ที่มีความมั่นคง เราพร้อมทุ่มงบลงทุนในเรื่องของดิจิทัลแฟลตฟอร์ม เพื่อให้นักธุรกิจสามารถทำงานได้ง่าย และการเตรียมความพร้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย” พรรษมนต์ กล่าวสรุป