Grand Global Innotech MOU ม.สารพัดช่างบุรีรัมย์ สร้างหลักสูตรออนไลน์

บริษัท แกรนด์ โกลบอล อินโนเทค จำกัด นำโดย CEO อัครวัฒน์ รุจิโรจน์รัตน ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายกว่า 14 ปี การันตีถึงความสำเร็จจากการทำธุรกิจเครือข่ายระดับแนวหน้าของเมืองไทยมากมาย และ อนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ร่วมกับ Grand Academy System กับ บริษัท แกรนด์ โกลบอล อินโนเทค จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีออนไลน์ในการทำธุรกิจ

เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินในชีวิตประจำวันและการต่อยอดธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมประกาศเป้าสร้างความยิ่งใหญ่ให้ “แกรนด์ โกลบอล อินโนเทค” เป็นธุรกิจเครือข่ายแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตแตะยอดขาย 2,000 ล้านบาท❗