บิ๊กเซอร์ไพร์ส์❗ “ดร.ประกาสิต” จับมือ “ดร.กัมปนาท” ตั้งชมรม TDMC ปั้นขายตรงสีขาวต้นแบบ

เขย่าวงการธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงอีกครั้ง เมื่อ 2 บิ๊ก❗ ขายตรงโคจรมาพบกัน ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค จับมือ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธารกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด จับมือร่วมก่อตั้ง ชมรมธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง Thai direct selling and direct Marketing Club (TDMC) โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรม เพื่อให้ความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง ยั่งยืน และพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้การก่อตั้งชมรมมีบริษัทพันธมิตรโดดเข้าร่วมแล้ว 28 บริษัท โดยมีการแต่งตั้ง ดร. กัมปนาท บุญราศรี เป็นประธานชมรมฯ

รายชื่อสมาชิกชมรมธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
1.บริษัท โนวา ซายเอนซ์ ดิสทริบิวชั่น บาย แกรนด์ทริปเปอร์ จำกัด (GTP)
2.บริษัท บี.พี.โปรเกรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.บริษัท มาสเตอร์โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
4.บริษัท ไซเคิล อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
5.บริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด
6.บริษัท เดอะ ไอบอสอินเตอร์เทรด จำกัด
7.บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มเมอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ติ้งบิ๊ก โกลบอล
9.บริษัท ซัมชอปปิ้ง มอลล์ จำกัด
10.บริษัท อาเมสซี่ เวิลด์ จำกัด
11.บริษัท แซฟ888 จำกัด (SAPP888)
12.บริษัท สุวรรณภูมิ ไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด
13.บริษัท ไฟว์ พรีเซ็ปส์ จำกัด
14.บริษัท สมุนไพรอินเตอร์ จำกัด
15.บริษัท เดอะ บีไฮฟ์ กรุ๊ป จำกัด (Thamdee)
16.บริษัท ไทยเอเวอเรสต์ จำกัด
17.บริษัท ฮิว เอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด
18.บริษัท ออร์กาโน่ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
19.บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด (AIYARA)
20.บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
21.บริษัท เก็ทมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (Getmore)
22.บริษัท ฟินน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
23.บริษัท พลังศรัทธา ไลฟ์ วิชั่น จำกัด
24.บริษัท เคเค อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
25.บริษัท ยูนิคอร์น บิซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26.บริษัท ถิระ แอนด์ โค จำกัด
27.บริษัท เชิญยิ้ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
28.บริษัท อัมเบรลล่าฟอร์ไลฟ์ จำกัด

อย่างไรก็ตามชมรมธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชมรมในการสร้างขายตรงสีขาวต้นแบบ ผ่าน Model ความสำเร็จที่เคยทำมา ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการขับเคลื่อน ยกระดับการเชิดชูบริษัทต้นแบบ นักธุรกิจต้นแบบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบริษัทที่อยู่ในชมรมได้ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้สมาชิกในบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเป็นแบบอย่าง สู่การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง รวมถึงความร่วมมือกับทุกสมาคมในการสร้างบรรยากาศอันดีในอุตสาหกรรมเครือข่าย สร้างเสถียรภาพความมั่นคง ให้กับสมาชิกในกลุ่ม เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน