PR9 มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ขับเคลื่อนธุรกิจสู่โลกดิจิทัล

เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัล ยุคที่ต้องรุกตลาดด้วยเทคโนโลยี การพัฒนา Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังของแต่ละองค์กร จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น เช่นเดียวกับองค์กรขายตรงอย่าง “พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น” ที่มุ่งมั่นพัฒนาการใช้เทคโนโลยีทุกด้าน มาช่วยสร้างโอกาสให้กับทุกคนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ให้สามารถวางเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินและเวลา สร้างอาชีพที่มั่นคง โดยทุกคนจะสามารถประสบความสำเร็จได้ ภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อถึงกัน เติบโตไปพร้อมกัน “We Connect We Grow Together”

🔘 ชูกลยุทธ์ Business Ecosystemสร้างการเติบโตยั่งยืน
พงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา รองประธานบริหาร บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทใช้หลักการบริหารจัดการแบบ Business Ecosystem ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกื้อหนุนกันในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร ในการตอบโจทย์ นักธุรกิจและผู้บริโภค พร้อมผลักดันองค์กรก้าวสู่โลกใบใหม่ให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันเทคโนโลยี Social Commerce มีความสำคัญมาก ๆ นับเป็นเครื่องมืออันทรงพลังและทรงประสิทธิภาพอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพราะเมื่อมองไปรอบตัวเรา ล้วนแล้วแต่เป็นดิจิทัลทั้งนั้น เมื่อทิศทางโลกเปลี่ยนผนวกกับโรคระบาดเข้ามากระทบวิถีชีวิตของผู้คนให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบ New Normal “PR9” จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำธุรกิจช่วงนี้ ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการทำธุรกิจออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, LINE, TikTok, YouTube, Google Adwords ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้สมาชิกทำงานง่าย และเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างธุรกิจขายตรงให้มีความแข็งแกร่ง การทำงานแบบออฟไลน์ก็ยังไม่ทิ้ง เพราะเป็นหัวใจสำคัญเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจขายตรง ดังนั้น จึงใช้หลักการบริหารจัดการธุรกิจแบบ Ecosystem เป็นการออกแบบระบบนิเวศน์ ทางธุรกิจ เสมือนการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยบริการ พร้อมการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า และมีกลไกกระตุ้นที่ทำให้เรา นักธุรกิจ ลูกค้า เกิดการใช้งานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกื้อหนุนกันในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

🔘 PR9 Easy & PR9 Connect แพลตฟอร์มแห่งอนาคต
ด้วยความที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้าใจยุคสมัย และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี พงษ์กฤตย์ จึงสร้างแพลตฟอร์ม PR9 Easy & PR9 Connect ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจยุคใหม่ โดยแพลตฟอร์ม PR9 Easy เป็นระบบออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าที่ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงระบบการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ของนักธุรกิจ ขณะที่แพลตฟอร์ม Pr9 Connect เป็นการสร้างเครื่องมือ Sale Page และ Business Page เป็นหน้าร้านค้าออนไลน์ของตัวเอง เพื่อให้สมาชิกนำไปโปรโมตในการหาเครือข่าย โดยมีจุดเด่น ในการซื้อซ้ำของผู้บริโภค เพราะสินค้าจะเน้นด้านการอุปโภค-บริโภค เป็นหลัก และมีราคาเทียบเคียง กับท้องตลาด ทำให้สามารถแข่งขันในด้านราคาได้ ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้จะเชื่อมต่อกับ LINE Official Account ทำให้สมาชิกสามารถเช็กข้อมูลการทำธุรกิจอยู่ได้ตลอดเวลา

“โลกใบใหม่ของธุรกิจในยุคดิจิทัล จะต้องเน้นสร้างปริมาณ บนพื้นที่ในโลกดิจิทัลให้มีมากที่สุด เป็น Digital Business โดยตอนนี้บริษัทมีการสร้างคอนเท้นต์น่าสนใจที่หลากหลาย ทั้งการให้ความรู้กับผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสมาชิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง และการทำคอนเท้นต์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากบนโลกออนไลน์”

🔘 PR9  UNIVERSITY ระบบพัฒนาศักยภาพทรงพลัง
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ อ.เสริมวิทย์ สิริพูนกิติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและบริหารสมาชิก กล่าวเสริมว่า ที่นี่เราให้ความสำคัญมาก
กับการพัฒนาตนเอง จึงเกิดการก่อตั้ง “PR9 UNIVERSITY” หลักสูตรในการสร้างความสำเร็จให้กับนักธุรกิจ โดยจะแบ่งเป็นหลักสูตร 5 ทักษะ กับ 6 งานเคลื่อนพล ซึ่งงานเคลื่อนพลนับเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจเครือข่าย เป็นการรวมสมาชิกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจและการสร้างสายสัมพันธ์ ส่วน 5 งานการสร้างทักษะจะมีการสอนในเรื่องของโปรดักต์เทรนนิ่ง มาร์เก็ตติ้งแพลน การสอนในการนำเสนอธุรกิจและการสร้างนักธุรกิจให้เป็นวิทยากร เพื่อการกระจายการเติบโต อย่างทวีคูณ โดยทุกวันนี้มีการปรับรูปการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เข้ากับ สถานการณ์ในปัจจุบัน

“อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดจะถูกเก็บข้อมูลเพื่อเป็น Big Data ในทางธุรกิจ เราเน้นการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้มาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บข้อมูลของลูกค้า เพราะในสภาวะ
การแข่งขันทางการค้าในปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตรงจุด ทั้งการออกแคมเปญ หรือเครื่องมือสนับสนุน ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งทั้งปัจจุบันและอนาคต” พงษ์กฤตย์ กล่าวสรุป