วิกฤติคือโอกาส SCB Protect เปิดโอกาสรับ ผู้ที่สนใจร่วมงาน 1,500 อัตราทั่วประเทศ 1 ทางรอดถ้าคุณเลือก

SCB Protect เปิดโอกาสรับ. ผู้ที่สนใจร่วมงาน 1,500 อัตรา ทั่วประเทศ ถือเป็นอีก 1 ทางรอด ถ้าคุณเลือก

บริษัทไทยพาณิชย์​ โพรเทค​ จำกัด​เปิดเผยว่า​ การจัดงานงาน “Open House Online” #3 วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน2564​ ที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับดีมาก ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยมีคนร่วมฟังเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะตอนท้ายของงาน ได้มีคนสมัครร่วมงานกับ HR Recruitment ของบริษัทจำนวนมากทีเดียว จนต้องมีการจัดรอบสัมภาษณ์ ในสัปดาห์ถัดมา ซึ่งถือเป็น Feedback ที่ดีมาก

ทั้งนี้วิทยากรพิเศษ คุณกุศลส่ง ภูวิชานันทกุล SVP Manpower Development ได้ให้แนวทาง 5 Es ดังนี้

1. Expansion คือ การขยายกิจการ เพิ่มอัตราว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ต่างกับองค์กรที่รัดเข็มขัด หรือ ปรับลดจำนวนพนักงานลดลง)

2. Edutainment คือ องค์กรที่เล็งเห็นการพัฒนาความรู้ ผสมผสานกับความสนุกสนาน “Learning with Happiness” เหมาะกับยุค Digital และ New Gen

3. Enhancement คือ ใส่ใจในการยกระดับขีดความสามารถให้พนักงาน หรือ บุคลากรในองค์กร กลายเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น “Professional”

4. Engagement คือ การมีส่วนร่วม และเกิดความจงรักภักดีทั้งในองค์กร และ ส่วนร่วมต่อสังคม “CSR”

5. Ecosystem คือ การใช้ศักยภาพของบริษัทแม่ และ บริษัทเครือข่ายเพื่อเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันพร้อมสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จง่ายและเร็วขึ้น

สรุป 5 ปัจจัยหลักดังกล่าวนี้ มีอยู่ในองค์กรที่มีชื่อว่า SCB Protect บริษัทภายใต้เครือธนาคารไทยพาณิชย์ ..

สอบถามรายละเอียด
คุณกอล์ฟ โทร.065-959-9708
คุณเก่ง โทร.065-965-2381 หรือ เว๊บไซต์ของ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด https://www.scbprotect.co.th