Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

แอกซ่าชวนคนไทยใส่ใจคนที่รักกับ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์” คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง เจอแล้วจ่าย ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง ผู้ป่วยและครอบครัวส่วนใหญ่อาจไม่ทันตั้งตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากไม่ได้มีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมด้านการเงินที่ดี ที่สามารถดูแลค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงและเข้ามาอย่างกะทันหัน อาจต้องใช้เงินสำรองฉุกเฉินหรือเงินออมที่เก็บหอมรอมริบมาเป็นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระทางการเงิน จนทำให้ผู้ป่วยและคนในครอบครัวอาจเกิดความเครียดได้

นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ แอกซ่าขอส่งมอบความห่วงใยให้แก่ลูกค้า ด้วยแผนประกันสุขภาพ ‘แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์’ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและลงตัว ทั้งทางเลือกในการช่วยเหลือด้านการเงิน โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง และช่วยวางแผนการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยและคนรอบข้างสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุค New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ แอกซ่าได้เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อให้บริการลูกค้าในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยของแอกซ่าได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว”

แผนประกันสุขภาพ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์” ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ลูกค้าจะได้รับเงินชดเชยตามแผนประกันที่เลือกซื้อทันทีสูงสุดถึง 900,000 บาท  และยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ไม่เกิน 25,000 บาท โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท สมัครง่ายผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมลทันทีหลังจากชำระเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์” รวมถึงโปรโมชั่นสุดคุ้มเมื่อซื้อ ประกันมะเร็งออนไลน์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อแอกซ่าประกันภัยผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอกซ่า โทร 0-2118-8111 กด 4, เว็บไซต์ของแอกซ่า https://www.axa.co.th/axa-smartcare-cancer, เฟซบุ๊กแอกซ่าประเทศไทย https://www.facebook.com/AXAThailand/ และไลน์แอกซ่า @AXAThailand