เจนเนอราลี่ ตั้ง บรรยง คุมทัพด้านกลยุทธ์เสริมแกร่งช่องทางตัวแทน

          บริษัท เจนเนอราลี่  ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ประกาศแต่งตั้งนายบรรณยง นราสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำส่วนงานกลยุทธ์และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ การเสริมทัพโดยมีนายบรรณยง นราสวัสดิ์ เข้าเสริมทัพผู้บริหารในฐานะที่ปรึกษาฯ ครั้งนี้ เจนเนอราลี่เชื่อมั่นใจว่าการเสริมทีมผู้บริหารในครั้งนี้ จะสามารถผลักดันให้บริษัทฯเติบโตตามเป้าหมายมีกลยุทธ์ในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน เสริมสร้างกลยุทธ์ด้านกิจกรรมการขาย การสรรหาและการขยายธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อความสำเร็จของช่องทางการจัดจำหน่ายต่อไป

นายบรรณยง มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจประกันชีวิตมากกว่า 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิตชั้นนำมาหลายแห่ง รวมถึงมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการด้านตัวแทน  สามารถให้คำแนะนำกลยุทธ์สำหรับฝ่ายขายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฝ่ายขายได้เป็นอย่างดี