โตเกียวมารีนประกันชีวิต ห่วงใยพร้อมดูแลลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์รับมือสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มุ่งมั่นส่งมอบความอุ่นใจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้การคุ้มครองดูแลทั้งลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคล และรายกลุ่มในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยพร้อมให้การดูแลค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ตามผลประโยชน์คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ โดยครอบคลุมถึง โรงพยาบาลภาคสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
และนอกจากนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ บริษัทออกมาตรการขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563-31 พ.ค.2564 เป็น 91 วัน (จากปกติ 31 วัน) นับแต่วันครบกำหนดชำระของกรมธรรม์

เราพร้อมให้การดูแลลูกค้าอย่างเต็มความสามารถในทุกสถานการณ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าโตเกียวมารีนประกันชีวิต 02-6501400