‘เจนเนอราลี่’ เปิดบริการ FIND HOSPITAL บริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้าเข้ารับการรักษาโควิด-19 ในโรงพยาบาลเอกชน

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ตอกย้ำนโยบายเคียงข้างลูกค้าทุกช่วงเวลาของชีวิต เปิดบริการพิเศษ FIND HOSPITAL by Generali ช่วยเหลือลูกค้าเจนเนอราลี่ ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในการหาโรงพยาบาลเพื่อช่วยให้ลูกค้าเราเข้าสู่ระบบการรักษาในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1394 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกใหม่นี้ถือได้ว่าเป็นการแพร่ระบาดที่รุนแรงที่สุดในประเทศ เห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งยังพบปัญหาการประสานงานโรงพยาบาลหาเตียงว่างสำหรับการเข้ารักษาตัว เจนเนอราลี่จึงเปิดบริการ FIND HOSPITAL by Generali ขึ้น เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเจนเนอราลี่ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในการประสานช่วยหาโรงพยาบาลเพื่อจัดส่งตัวเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการประสานกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่ายที่มีทั่วประเทศ*

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะรับบริการต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของเจนเนอราลี่ลูกค้าที่มีแบบประกันสุขภาพรายบุคคลหรือประกันกลุ่มที่มียืนยันผลการติดเชื้อโควิด-19 โดยการตรวจยืนยันหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR ว่าติดเชื้อ หรือ ‘Detected’ เท่านั้น นอกจากนี้สำหรับลูกค้าของเจนเนอราลี่ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) กับบริษัทฯอยู่แล้ว จะได้รับความคุ้มครองสิทธิค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในส่วนกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) บริษัทฯ จะช่วยบริการประสานกับโรงพยาบาลในเครือให้ด้วยเช่นกัน แต่จะไม่ได้รับความคุ้มครองในสิทธิเรื่องค่ารักษาพยาบาล

นายบัณฑิต ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบการบริการพิเศษในครั้งนี้จะสามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าถึงการบริการของเจนเนอราลี่ที่พร้อมยืนหยัดอยู่เคียงข้างลูกค้าทุกช่วงเวลาของชีวิต ตามเป้าหมายที่เรายึดมั่นในการเป็น Lifetime Partner เพื่อให้ลูกค้าของเจนเนอราลี่ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตได้อย่างปลอดภัย โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลายลง ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์

ด้วยตนเอง โดยลูกค้าประกันรายบุคคล ติดต่อทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1394 และลูกค้าประกันกลุ่มติดต่อผ่านช่องทาง LINE : @GenBuddy ตามวันและเวลาให้บริการ ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)