โตเกียวมารีนประกันชีวิตรับรางวัล 2020 Asian Awards for the Best Good Company Initiative

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลจากกลุ่มโตเกียวมารีนเอเชีย ประเทศสิงคโปร์ 2020 Asian Awards for the Best Good Company Initiative “Build agency potential to the full digital seller”

ในเรื่องของการปรับรูปแบบการฝึกอบรม และการบริหารจัดการทีมงานให้เป็นออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัทที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสามารถทำงานได้โดยไม่สะดุด

อาทิเช่น การที่ตัวแทนประกันชีวิตนำเสนอขายประกันได้โดยไม่พบตัวลูกค้า,การส่งงานในรูปแบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเข้าบริษัท, และการขออนุมัติ คปภ. อบรมในการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน เป็นต้น

ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในภาวะวิกฤตินี้ สามารถสร้างวิถีการทำงานใหม่ ซึ่งนับเป็นการพลิกสถานการณ์การทำงานให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ ตัวแทนประกันชีวิตบริการลูกค้าได้อย่างปกติ ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ในอนาคต