ซัมซุงประกันชีวิต จัดโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงบประมาณสำหรับโครงการ CSR เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการรังแกซึ่งนักเรียนไทยกว่า 600,000 รายถูกรังแกในโรงเรียนซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยเฉพาะต่อตัวเด็กที่อาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ โดยร่วมมือและประสานงานกับมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้ชื่อโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” ซึ่งจะเน้นการส่งเสริมการมีต้นแบบพฤติกรรมทางบวกที่ผสมผสานศาสตร์จากกีฬาเทควันโด

 

นายซอง บก จาง ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซัมซุงประกันชีวิต หรือ Samsung Life Insurance เป็นองค์กรที่ให้บริการในด้านการวางแผนความมั่นคงในทุกช่วงวัย ผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อการประกันชีวิตประกันสุขภาพและเพื่อการออมเงินที่หลากหลาย บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “We Love & Share” และเรามีโครงการร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยอย่างต่อเนื่อง และได้ทราบว่ามูลนิธิรักษ์ไทยมีหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับปัญหาเรื่องการยุติการรังแกในโรงเรียน ในปีนี้จึงได้จัดงบประมาณสำหรับโครงการ CSR เป็นเงินจำนวนรวมกว่า 21 ล้านบาท เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้ลดลง ประกอบกับด้วยความสนใจในเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาของทางเกาหลี และได้หารือกับโค้ชชเว ย็อง-ซ็อกในเรื่องนี้และเห็นพ้องตรงกันว่า หากมีการผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีการยุติการรังแกและทักษะด้านกีฬาเทควันโดของทางโค้ช จะเกิดเป็นการเรียนรู้แนวใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดถึงต้นตอ และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเทควันโดออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกในชื่อกิจกรรม

“Samsung Life Insurance 1st Online Taekwondo Youth Camp collaborated with True 5G” ในวันที่ 18-19 กันยายน 2564 นี้ โดยได้รับความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

“เราพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจรและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาแก่เยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จึงดึงศักยภาพผู้นำดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มทรูมาร่วมยกระดับการเรียนการสอนในรูปแบบ Virtual ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม True VROOM ทำให้น้องๆ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่เสมือนได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมจริงกับทีมโค้ชเชแบบเรียลไทม์ และยังสามารถกลับมาดูซ้ำเพื่อฝึกฝนได้ สอดรับกับยุคนิว นอร์มัล อย่างแท้จริง” นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าว

โครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ให้กับเยาวชนที่สนใจทั่วไปและจาก 25 โรงเรียนภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ทั่วประเทศ คาดการณ์จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5,000 ราย “ต้องขอขอบคุณบริษัทซัมซุงประกันชีวิตฯ และทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ มูลนิธิฯ ตั้งใจขับเคลื่อนเรื่องการยุติการรังแกในโรงเรียนอย่างมาก การนำเทควันโดมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์จะเป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นกับนักเรียนไทย และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านที่ดีอย่างแน่นอน” ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ กรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์ไทยกล่าว