ไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “Dare to give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี”

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดำเนินกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “Dare to give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี” ณ บริเวณลานหน้าไปรษณีย์ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้บุคลากรไทยประกันชีวิต รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยตั้งเป้าหมายจัดหาปริมาณโลหิตในปี 2564 ให้ได้ 1,200,000 ซีซี