THRE ตั้งสำรองรับมือโควิด ส่วนประกันภัยทรัพย์สิน รถยนต์ยังโตต่อเนื่อง

“ไทยรับประกันภัยต่อ”เผยผลประกอบการ 9 เดือนแรกปีนี้ยังได้รับผลกระทบจากโควิด ขณะที่ประกันกลุ่มรถยนต์ ทรัพย์สิน ยังเติบโตได้ดี พร้อมเดินหน้านำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามแผน

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (THRE) ผู้ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า เปิดเผยผลประกอบการในรอบ 9 เดือนแรกของปีนี้มีผลขาดทุนสุทธิ 214 ล้านบาท เนื่องจากมีการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนของโควิทในไตรมาสนี้จํานวน 373 ล้านบาท และทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 3/2564 มีขาดทุนสุทธิ 331 ล้านบาท

สำหรับยอดเบี้ยประกันภัยต่อในรอบ 9 เดือนแรกปีนี้มีจํานวน 3,363 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิจํานวน 3,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 1% และ 3% ตามลําดับ จากการขยายตัวในกลุ่มประกันภัยรถยนต์และประกัน ทรัพย์สินที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยผลประกอบการกรณีไม่รวมผลกระทบจากค่าสินไหมทดแทนของโควิด บริษัทฯ จะมีกําไรจากการรับประกันภัย 221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลกําไร 28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 689%

“ส่วนการปรับโครงสร้าง บริษัทลูกขณะนี้ดำเนินการได้ตามแผน โดยตั้งเป้าจะยื่นไฟล์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯภายในปี2565” นายโอฬารกล่าว