อย. พบเสริมอาหาร “เอส 360” ผสมยาอันตราย ❗

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. สำนักงานคณะกรามการอาหารและยา ได้ออกประกาศผลการตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เอส 360” ลงวันที่ 23 พ.ย. 2563 โดย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตร รองเลขาธิการ อย. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย. ระบุว่า ได้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เอส-360” มีลักษณะแคปซูลบรรจุแผงบริสเตอร์ในซองลามิเนตปิดสนิท ฉลาก “อย.43-1-07756-1-0058 ผลิตโดย : ห้างขายยาหอมจันทร์โอสถ 473 หมู่ 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เอส 360 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 23 ซ.พลาสมา 1 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กทม. น้ำหนักสุทธิ 22.5 กรัม (30 แคปซูล) เลขที่ผลิต s360 22 วันที่ผลิต : 16/11/19 วันหมดอายุ : 16/11/21”

ผลการตรวจพิสูจน์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบยาแผนปัจจุบัน Orlistat ซึ่งจัดเป็นยาอันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาอันตราย (6) ยาจำพวกที่มีผลต่อไขมันในเลือด (Drugs affecting blood lipids) จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) มีโทษตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.