อย. พร้อมขึ้นทะเบียนยาฟาวิพิราเวียร์ทันที เพื่อให้คนไทยมียาใช้โดยเร็ว

อย. พร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนยาฟาวิพิราเวียร์ที่ผลิตในประเทศ เน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้มีการนำยาฟาวิพิราเวียร์มาใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนายานี้เพื่อการผลิตภายในประเทศโดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนทำการทดสอบการศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัครนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยายืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนยา ให้สามารถขึ้นทะเบียนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และขอให้ประชาชนมั่นใจว่ายาที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. จะมีความปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐาน