ด่วน❗ สมัครเลย เริ่มแล้ว รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2564 เชิดชูสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น

ก้าวสู่ปีที่ 13 อย. จัดประกวดสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 13 แล้ว เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น สำหรับในปีนี้ จะมีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มีการดำเนินการผลิตมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งปีนี้มีรางวัลรวมมากกว่า 70 รางวัล

สถานประกอบการใดสนใจร่วมคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ที่กอง หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สำหรับสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผ่านการตรวจจากคณะผู้ตรวจประเมินคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนระดับเขตต่อไป เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด