💥 สมัครด่วน❗ก่อนหมดเวลา

อย. เปิดรับสมัครรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

สมัครด่วนก่อนหมดเวลา มีรางวัล มากกว่า 70 รางวัล มีโล่รางวัล 3 ประเภท จากสถานประกอบการ 7 ด้าน

โดยปีนี้เพิ่มด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีก 4 รางวัล สอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ อย.
www.fda.moph.go.th

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ให้แก่ สถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีรางวัลมากกว่า 70 รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. โล่รางวัล
Best of the Best
2. โล่รางวัล 3 ปี ติดต่อกัน
3. โล่รางวัลประจำปี โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ 7 ด้าน

ได้แก่ ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

โดยปีนี้เพิ่มรางวัลด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีก 4 รางวัล
และยังคงเปิดกว้างให้ผู้สมัครที่มีการดำเนินการผลิตมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย

สถานประกอบการใดสนใจร่วมคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fda.moph.go.th
คลิกที่แบนเนอร์ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น ที่กอง หรือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

สำหรับสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผ่านการตรวจจากคณะผู้ตรวจประเมินคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้
อวอร์ด ปี 2564 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนระดับเขตต่อไป รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด