Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

จากการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ Essential Tremor พบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้จำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) จากสถิติล่าสุดจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะเพิ่มขึ้นถึง 20% ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุมักพบในผู้สูงอายุ ดังนั้นจำนวนผู้ป่วยจากโรคนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างปฏิเสธไม่ได้ โรคนี้ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของความผิดปกติในการเคลื่อนไหวและสภาพจิตใจ สิ่งสำคัญในการรักษาโรคนี้ คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์ และตรวจให้ชัดเจนว่าผู้ป่วยมีอาการสั่นเนื่องมาจากความผิดปกติตรงส่วนไหนในบริเวณสมองจึงจะรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล

Exablate Neuro เป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ล่าสุดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ จุดเริ่มต้นของการคิดค้นเทคโนโลยีรักษาโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ Exablate Neuro เกิดจากความต้องการหาวิธีการรักษาทางเลือก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งกำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นที่ทราบกันในแวดวงการแพทย์ว่าหนึ่งในวิธีการรักษาโรคนี้ คือ การผ่าตัด ซึ่งจะใช้วิธีฝังขั้วไฟฟ้าเพื่อไปกระตุ้นสมอง เรียกว่าการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation) ซึ่งการผ่าตัดใหญ่เช่นนี้ก็อาจตามมาด้วยความเสี่ยง เกิดแผล เกิดผลข้างเคียงทั้งในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด และใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนาน การรักษาด้วยเครื่อง Exablate Neuro จะใช้วิธีการรวมศูนย์คลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับการนำทางคลื่นเสียงด้วยเครื่อง MRI (MRgFUS; MR Guided Focus Ultrasound) ซึ่งเป็นการรักษาแบบไม่ผ่าตัดเข้ามารักษาผู้ป่วยได้โดยตรง โดยคลื่นเสียงความถี่สูงจะโฟกัสเฉพาะจุดขนาดเล็กในสมองที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการสั่นได้อย่างแม่นยำ ใช้ระยะเวลารักษาประมาณ 3-4 ชั่วโมง หลังเข้ารับการรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติภายใน1-2 วัน โดยในปี 2014 การรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) รวมทั้งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ โรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลก และได้รักษาผู้ป่วยทั่วโลกประสบความสำเร็จมาแล้วมากกว่า 5,500 ราย

แม้ว่าการรักษาอาการสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุจะมีหลายวิธี เช่น การรับประทานยา การทำกายภาพบำบัด หรือ การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าเพื่อไปกระตุ้นสมอง ซึ่งหากกรณีที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดก็อาจตามมาด้วยความเสี่ยง และผลข้างเคียงจากการผ่าตัด ดังนั้นเทคนิคการรักษาด้วยเครื่อง Exablate Neuro ซึ่งแม้ไม่ได้มาแทนที่การรักษาแบบเดิม แต่สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการรักษา

 

Hand holding Magnifying glass for looking brain of Parkinson’s disease patient. Illustration about elderly health care.

ทั้งนี้ ในภูมิภาคเอเชียมีโรงพยาบาลที่มีศูนย์การรักษา Exablate Neuro Treatment Center อยู่ทั้งสิ้น 36 แห่ง และล่าสุดโรงพยาบาลในประเทศไทยพร้อมให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยเครื่อง Exablate Neuro แล้ว โดยในประเทศไทยมีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นศูนย์การรักษาแห่งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เริ่มใช้เทคโนโลยี Exablate Neuro ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นแห่งที่ 2 ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงความพร้อมสู่การเป็นเมดิคอลฮับของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการรักษาเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลศิริราช โทรศัพท์ 02 414 0135 หรือ ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 02 576 6000 หรือ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีได้ที่ https://www.essentialtremor.in.th