อย. ยืนยันพร้อมพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็ว

อย. แจง ไม่เคยปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 และมีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด หากเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท วีโนว่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ข่าวเกี่ยวกับการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ว่า อย. ปฏิเสธการรับเอกสาร คำขอและมีระยะเวลาพิจารณาค่อนข้างนานทำให้คนไทยเสียโอกาสในการใช้วัคซีน โควิด-19 นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ไม่เคยปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 และได้มีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด หากเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ บริษัท วีโนว่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีการติดต่อหารือกับ อย. 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 มีการติดต่อสอบถามรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของ ซิโนฟาร์ม ซึ่ง อย. ได้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการจัดเอกสาร พร้อมทั้งระยะเวลาของการขึ้นทะเบียนของวัคซีนโควิด-19 และในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่บริษัทได้เดินทางเข้ามาอีกครั้ง เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของ ซิโนฟาร์ม แต่ยังไม่มีการยื่นเอกสารใด ๆ เพื่อขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 โดยบริษัทแจ้งการวางแผนว่าจะยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564

เลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า อย. ให้ความสำคัญกับการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของทุกบริษัท โดยไม่ปิดกั้นและพร้อมให้คำปรึกษาหรือตอบข้อสงสัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนอย่างเต็มที่