"

ประกาศผลโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 10

โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปี 10 เดินทางมาถึงรอบตัดเชือก พร้อมประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศจากผลงานของ 10 ทีมสุดท้ายที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีนี้              โครงการได้ปรับกระบวนการให้ความรู้อย่างเข้มข้น ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ Growing Together ที่ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างการบริการที่มีคุณค่า ดำเนินธุรกิจ                 อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2559  ซึ่งเป็นปีที่ 10  โครงการปรับแผนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เข้าร่วมประกวดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม                      เข้าใจแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน  โดยจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่ ก.ค. 2559 จัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค.2560 ณ Banking Hall  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมมอบเงินรางวัล  รวม 1,350,000 บาท

ในงาน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารธนาคารกรุงไทย, แขกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงาน อาทิ สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่, ศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร, นนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการธนาคาร กรรมการบริหารและกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย และโชว์พิเศษการขับร้องบทเพลงเพื่อพ่อโดย คณะนักร้องเพลงประสานเสียง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชนะเลิศอันดับหนึ่งการขับร้องขับขานประสานเสียงระดับมัธยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

You might also like More from author