"

อพวช. จับมือ ช่อง 5 และ บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)ลงนามความร่วมมือเตรียมจัด โครงการ Amuse & Amaze Camp 2017 รับสมัครนักศึกษาทั่วประเทศชิงรางวัล

ร่วมมือจัดงานและเป็นสักขีพยานการลงนาม พร้อมแสดงความยินดี ในการลงนามสัญญา MOUระหว่างบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางความคิดและความสามารถให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม Workshopเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์การผลิตสื่อพร้อมทั้งสร้างแนวคิดใหม่แก่วงการโทรทัศน์ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)แห่งนี้ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงประโยชน์จากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ ต่อยอดความคิดให้เกิดความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์

โดยนำเสนอผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทุกวันเสาร์ เวลา 09.45-09.55 น. เริ่มออกอากาศวันที่ 3 มิ.ย. – วันที่ 30 ธ.ค. 2560ความยาว  8นาทีต่อตอนจำนวนรวม 29 ตอน และ ออกอากาศซ้ำทางช่องโทรทัศน์ดาวเทียม(TGN) แพร่ภาพไป 177 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของ อพวช. ทั้ง3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนรายการที่มีเนื้อหาส่งเสริมสำหรับเด็ก และเยาวชน

โดยรายการชุดพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทย จะเปิดกว้างให้แก่นิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรูปแบบการผลิตสื่อได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ทาง อพวช. ได้ให้การสนับสนุนเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ถ่ายทำและผลิตสื่อได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

You might also like More from author