"

เหล็กสยามยามาโตะสร้างสรรค์เชิงรุก เพิ่มคุณค่าเพื่อสังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เหล็กสยามยามาโตะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชนรวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ โครงการสร้างอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กล้วยหอมแผ่นมาบชลูด จังหวัดระยอง ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  โครงการปลูกปัญญาสร้างต้นกล้าชุมชน เป็นโครงการให้ทุนต่อเนื่องระดับ ปวส. ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

พงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ร่วมกับ กองทัพเรือโดย พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือ  ภาคที่ 1มอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เอช บีม(H-BEAM) จำนวน 5 หลังแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย.60 โดยมี ณรงค์ พลละเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย ภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอพะโต๊ะ และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

You might also like More from author