"

ไทยประกันชีวิต รณรงค์ทำความดี

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ผ่านการเป็น “ผู้ให้”   ไทยประกันชีวิต จึงสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยการรณรงค์รับบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยในปี 2560 ได้รณรงค์บริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก

และในโอกาสดำเนินธุรกิจครบ 75 ปี ของไทยประกันชีวิต ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกเลข ๙ ซึ่งเป็นเลขประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบให้กับผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ครบ 2 ครั้ง อันเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

You might also like More from author