"

“5 วิธีทำงาน..เพื่อการกระตุ้นยอด”

 

ยอดธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนนั้นหลายท่านอาจเคยตั้งข้อสังเกตว่า  ทำไมบางเดือนได้มาง่าย แต่บางเดือนก็แสนลำบาก   คำถามเหล่านี้มักมีคำตอบมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคงเส้นคงวาในการทำงานของตัวนักธุรกิจเอง หรือ จังหวะในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ ถ้าเรามีการสำรวจสุขภาพองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และเข้าไปกระตุ้นในส่วนที่หยุดนิ่ง  ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้า ย่อมจะส่งผลดีต่อยอดธุรกิจของท่านอย่างแน่นอน ผมจึงขอนำเสนอเทคนิคการกระตุ้นยอดที่สามารถนำไปใช้กันได้ไม่ยาก ดังนี้

  1. การกระตุ้นโดยใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทที่มีมาช่วยในการตัดสินใจ : คุณต้องติดตามข่าวสาร รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัทอยู่เสมอ และ อัพเดทข้อมูล แนะนำให้กับลูกค้า ลูกทีม ผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เร่งการตัดสินใจซื้อ ปิดการขายได้ง่าย เพราะ ผู้บริโภครู้สึกว่าได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
  2. การกระตุ้นโดยใช้การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า : เพราะคนส่วนใหญ่ที่นอกเหนือจากราคาแล้ว ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าก็มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ ตัวท่านเองจึงต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในเชิงลึก และข้อมูลต้องเป็นจริง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า พร้อมกับความน่าเชื่อถือให้กับสินค้านั้นได้
  3. การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความพึงพอใจ ด้วยวิธีการบริการหลังการขาย : ผู้บริโภคบางรายยังไม่ตัดสินใจซื้อสินค้า เพราะเหตุมาจากยังขาดความเชื่อมั่นเรื่องการบริการหลังการขายของสินค้านั้นๆ วิธีการสร้างความเชื่อมั่นกรณีนี้จึงต้องมาจากตัวท่านเป็นหลัก  แสดงความจริงใจในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ เช่น กริยาสุภาพ มีรอยยิ้มอย่างเป็นมิตร กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ และการให้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับการบริการหลังจากขาย
  4. การกระตุ้นจากผลประโยชน์ที่จะได้รับของยอดธุรกิจ หรือเงินปันผล : การซื้อของในระบบเครือข่าย เสน่ห์คือซื้อสินค้าใช้ตามปกติ แต่ได้รับเงินปันผลกลับคืนมาด้วย หากบริโภคเยอะ ยอดเงินปันผลก็สูงตามมาด้วย หรือบางรายหากเป็นนักธุรกิจเครือข่ายก็อาจจะส่งผลทำให้ขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจได้รับผลประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นไปอีก
  5. การสร้างบรรยากาศในทีมงาน : โดยเฉพาะกลุ่มทีมงานที่สนใจทำเป็นธุรกิจ ให้เกิดความคึกคัก กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา และมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอด ก็จะทำให้เกิดเป็นพลังทีมขึ้นมาได้

การกระตุ้นยอดธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และตัวท่านเอง ในฐานะเจ้าของเครือข่ายก็ต้องเอาใจใส่องค์กรของท่านไม่ให้หยุดนิ่ง และเพิ่มเติมจากสิ่งที่กล่าวมานั้น ก็ควรเน้นบรรยากาศในทีมงานให้มีความสุข และสร้างความผูกพันที่ดีในสายงาน การกระตุ้นยอดก็จะทำได้ง่ายขึ้นครับ ….แล้วยอดธุรกิจที่ท่านคาดหวังก็จะได้มาอย่างสม่ำเสมอครับ

You might also like More from author