"

HQ กับนักขาย (ตอนที่ 1)

HQ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร กับท่านนักขายบ้าง ท่านนักขายหลายๆ ท่านอาจเคยได้ยิน หรือผ่านตากันมาบ้าง ไม่มากก็น้อย ดังนั้นวันนี้ผู้เขียนจะมาขออธิบายความหมายของ HQ แบบง่ายๆ ให้กับท่านนักขายกันครับ

HQ หรือ Health quotient คือความสามารถในการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจ ปฎิบัติตนให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความพร้อมในการดำรงชีวิตให้มีคุณค่าทั้งร่างกายและจิตใจถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพกับมนุษย์ทุกคนรวมถึงท่านนักขายด้วย เพราะพื้นฐานก็คือ ผู้ที่มีความสามารถในการดูแลสุขภาพที่ดี ที่เปรียบเสมือนบ้านที่อาศัยอยู่ให้มีความสง่างาม น่าอยู่น่าอาศัย มีความคงทนแข็งแกร่งไม่มีสภาพของความเสื่อมให้คนที่อาศัยวิตกกังวลว่าจะถึงคราวเสื่อมที่สุดเมื่อไหร่ ด้วยเหตุผลเดียวกันที่ท่านนักขายต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมด้วยจิตใจที่คิดบวก ไม่เคร่งเครียดต่อการทำงานเพื่อประสิทธิภาพและการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ด้วยการดูแลตนเองอย่างเต็มที่ อันจะมีผลโดยตรงต่อการขายของท่านนักขาย โดยที่สามารถแบ่งเป็น 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้คือ

 

  1. “การดูแลสุขภาพกายของตนเอง” ด้วยการตระหนักรู้ว่าสุขภาพของตนเองว่าเป็นอย่างไร คุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร มีอะไรที่ต้องรีบปรับปรุงให้ส่วนที่บกพร่องนั้นกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น การพักผ่อนนอนหลับในแต่ละวันเพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงหรือไม่ ซึ่งในทางที่ดีแล้วสมควรต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการประเมินตนเองในด้านอื่นๆ ด้วยตัวอย่างเช่น พนักงานขายที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าที่ต้องใช้การยืนในการนำเสนอสินค้าเป็นเวลานานมาก ด้วยกฎเกณฑ์ของห้างที่ว่าห้ามพนักงานขายนั่ง เพราะจะทำให้เกิดความไม่พร้อมในการทำงานด้านการขาย ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากการเมื่อยล้าบ้าง จึงต้องพิจารณาว่าเราเองเหมาะสมกับงานลักษณะนี้หรือไม่ ถ้าร่างกายมีความพร้อม เนื่องจากเคยชินเป็นเวลานาน ก็สมควรต้องพิจารณาว่า ในวันหยุด สมควรที่ต้องหาเวลาออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อมากขึ้น มีความแข็งแรงมากขึ้น หรือเวลาในการรับประทานอาหารที่ต้องตรงเวลา และไม่ทานอาหารตอนกลางคืนแล้วพักผ่อนนอนหลับเลย เพราะมิเช่นนั้นอาจเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารอักเสบได้ หรือการดูแลผิวพรรณตนเองให้มีความสดใสแข็งแรงเหมาะสมกับวัย เนื่องจากในการทำงานการขายที่พนักงานขายเป็น “BA” หรือ Beauty adviser ต้องมีการแต่งหน้าทุกวัน เพื่อให้ดูดี และเป็นภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ จึงต้องมีการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางทุกวัน ดังนั้นเมื่อกลับถึงที่พักแล้ว จึงต้องมีการทำความสะอาดผิวหน้าที่ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดสารตกค้างที่อาจทำลายผิวหน้าได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการดูแลตนเองให้เป็นปกติ ไม่ให้เสื่อมไปตามกาลเวลาและจากปัจจัยต่างๆ ที่เป็นข้อจำกัดในการทำงาน นอกเหนือจากนี้ยังต้องบำรุงตนเองด้วยอาหารเสริม วิตามินที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกาย และที่สำคัญคือการพักผ่อนหย่อนใจให้เกิดความผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป ก็จะทำให้ชีวิตมี HQ ที่ดี
  2. “มีความรู้ด้านสุขภาพ” ด้วยการใส่ใจใฝ่หาความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ เพราะในบางครั้งการดูแลสุขภาพที่มีความตั้งใจที่ดี อาจเป็น “วิธีที่ผิดพลาด” ได้หากไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น นักขายบางท่านจะไม่ทานอาหารเย็นเพื่อเป็นการลดน้ำหนัก ซึ่งมีผลงานการวิจัยออกมาแล้วว่าไม่ถูกต้อง เพราะถ้ากลับมาทานเหมือนเดิมจะเกิด “การโยโย่” ที่ทำให้น้ำหนักมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ถูกต้องแล้วคือ ลดปริมาณของแป้งและน้ำตาลลง ไม่ทานอะไรอีกหลังจากอาหารมื้อเย็นที่ควรเป็นผักผลไม้ที่ย่อยง่าย และไม้ให้สารความหวานมากจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็ทานเร็วขึ้นพร้อมทั้งมีเวลาที่ออกกำลังกายเป็นประจำที่เหมาะสมกับตนเอง เช่นการวิ่งเหมาะกับผู้ที่แข็งแรงไม่มีเรื่องโรคกระดูก แต่ท่านนักขายบางท่านมีปัญหาในเรื่องนี้ก็ต้องเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบ แต่ไปออกกำลังกายทีมีความเหมาะสมมากกว่า เช่น การว่ายน้ำ เป็นต้น

จากที่กล่าวมาใน 2 ข้อข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ หรือ มีความรู้ด้านสุขภาพ จะเห็นได้ว่า HQ หรือ Health quotient ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญที่มีผลต่อการขายกับท่านนักขายทั้งสิ้น โดยที่เราอาจลืมที่จะใส่ใจไปโดยไม่รู้ตัว และสำหรับอีก 3 ข้อที่เหลือ เราจะมากล่าวกันให้ครบในคราวหน้าว่ามีอะไรบ้างนะครับ แล้วพบกันครับ สวัสดีครับ

 

You might also like More from author