"

แม้ว่าจะคลุกคลีบนเส้นทางอาชีพตัวแทนประกันชีวิตมากว่า 16 ปี แต่การได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559 สุรเชษฐ์ ชลตระกูล รู้สึกว่ารางวัลนี้เป็นเหมือนการประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต

สุรเชษฐ์ ชลตระกูล ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด กล่าวว่าเขารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559 จากสำนักงาน คปภ. เพราะรางวัลนี้ไม่ได้วัดจากการผลิตเบี้ยประกันเหมือนรางวัลอื่นๆ แต่พิจารณาจากพัฒนาตัวเองและการทำประโยชน์ต่อสังคม“ผมอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมาถึง 16 ปี และเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลนี้จึงรู้สึกภูมิใจ ตั้งใจว่าจะคว้ารางวัลนี้ให้ได้สักครั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเอง และอยากให้น้องๆ ในทีมงานได้เห็นเป็นแบบอย่าง รางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีว่าเราเป็นตัวแทนคุณภาพ เป็นตัวแทนที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ได้รับจากหน่วยงานที่ดูแลอุตสาหกรรมประกันชีวิต เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมภาคภูมิใจ”

ก่อนหน้านี้ สุรเชษฐ์ เล่าว่าเคยได้รับรางวัลภายในองค์กรมาแล้วมากมาย รวมไปถึงยังติดคุณวุฒิ MDRT มาตั้งแต่ปี 2553 มาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงคุณวุฒิระดับ COT ต่อเนื่องกัน 3 ปี “ช่วง 16 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมประกันชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่ก่อนขายกันแต่ผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิต สะสมทรัพย์ แต่ภายหลังภาพของที่ปรึกษาทางด้านการเงินเข้ามา จำเป็นต้องมีการเสนอแผนให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น สำหรับภายรวมถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอุตสาหกรรมได้รับการยอมรับมากขึ้น”

สุรเชษฐ์ บอกว่า เทคโนโลยีเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมประกันชีวิตเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของตัวแทนประกันชีวิตง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถวางแผนทางการเงินให้ลูกค้าได้อย่างเห็นภาพ โดยกรอกข้อมูลลงใน
แอปพลิเคชันก็คำนวณตัวเลขเบี้ยประกันออกมา ยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน uNeedLink ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ได้อย่างชัดเจน

“การนำเสนอการวางแผนทางการเงินต้องคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ลูกค้าต้องการอะไร เมื่อรู้วัตถุประสงค์ก็สามารถนำเสนอได้ตรงกับความต้องการ ผมมองว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ป้องกันปัจจัยสี่ของชีวิตคน นอกจากนี้ ตลอดการทำงาน 16 ปี กับบริษัท เอไอเอ จำกัด เขารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วมีความสุข บริษัทเอไอเอให้การสนับสนุนการทำงานของตัวแทน”

อาชีพตัวแทนเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข ในแง่รายได้อยากมีเงินเก็บในบั่นปลาย เพราะฉะนั้นคงจะทำไปเรื่อยๆ ซึ่งมองว่าอาชีพนี้มีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ของคนที่เดือดร้อน บางคนเจ็บป่วยแล้วเราเอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือ บางครอบครัวเสาหลักจากไปกะทันหัน มีเงินช่วยเหลือจากการทำประกันชีวิต ช่วยให้ชีวิตของคนในครอบครัวดำเนินต่อไปได้

ในอนาคต สุรเชษฐ์ มองว่าการเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความเป็นมืออาชีพ คนที่เข้ามาทำอาชีพนี้ต้องทำงานเต็มเวลา ลูกค้าจะมองหาตัวแทนที่เป็นมืออาชีพ ไม่ใช่ทำเป็นอาชีพเสริมจึงมีความจำเป็นที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง รวมถึงพัฒนาไปสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor : FA) ด้วย

สุรเชษฐ์ ยังบอกอีกว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากก้าวขึ้นไปรับรางวัลนี้อีก ขณะเดียวกันก็อยากให้น้องๆ ได้มีโอกาสก้าวขึ้นไปรับรางวัลนี้ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและการันตีมาตรฐานการทำงานในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต

You might also like More from author