"

การปรากฏชื่อยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ให้ก้าวขึ้นรับรางวัลประเภทองค์กรสาขาการบริหารสร้างงานและอาชีพดีเด่น (โดยมีนวัตกรรม) หรือ Career Development Advancement (Innovation) ในงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Smart Awards 2018 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งที่ตอกย้ำให้เห็นแนวทางการบริหารอันดีเยี่ยมของผู้เป็นหัวเรือใหญ่อย่าง ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ J&C ที่มุ่งหน้าตรงบนเส้นทางการเติบโตตลอดระยะเวลา 16 ปีกระทั่งปัจจุบันโดยเฉพาะการเน้นความสำคัญทางธุรกิจภายใต้ Business Ecosystem ซึ่งก่อเกิดเป็นคุณค่าที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้บน Platform for All ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้คนในการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างระบบสร้างนวัตกรรม สร้างคนสร้างองค์ความรู้ สร้างเครื่องมือทางการตลาดและสร้างความแข็งแกร่งโดยรอบทั่วทั้งองค์กร “ด้วยความที่ขายตรงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคน

โดยเฉพาะเรื่องการหาคน การใช้คน การพัฒนาคนและการสร้างคน ดังนั้นเมื่อหาคนหรือดึงคนเข้าร่วมเครือข่ายแล้วคนเหล่านั้นไม่หนีไปไหนก็จำเป็นต้องสร้าง Ecosystem ทั้งในส่วนนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystems) นิเวศทางนวัตกรรม (Innovation Ecosystems) และนิเวศทางความรู้ (Knowledge Ecosystems) ให้เชื่อมโยงก่อเกิดเป็นคุณค่าที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้” เป็นคำกล่าวของ “ดร.สมชาย” ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งแนวคิดและแนวทางบริหารธุรกิจ J&C ที่แวดล้อมด้วยกลยุทธ์สำคัญๆ ต่อการสร้างคุณค่าทางธุรกิจและสร้างประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่าย

โดยนอกจากการสร้างการพัฒนาเพื่อเติมเต็ม Business Ecosystem ให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วสิ่งที่ต้องมีและขาดไม่ได้ก็คือจะต้องก่อให้เกิดคุณค่าที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้หรือสัมผัสได้ คู่ขนานไปกับการสร้างความแข็งแกร่งด้วยความเป็น “Platform for All” ในทางธุรกิจของ J&C ที่ตอบโจทย์ได้ครอบคลุมทุกความต้องการรวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามาปลั๊กอินได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสมาชิก (Customer Member) นักธุรกิจผู้จำหน่ายอิสระ (distributer) พันธมิตรคู่ค้า (Partner) ผู้ผลิต (Supplier) หรือแม้กระทั่งกลุ่มสตาร์ทอัพ (Startup) ก็สามารถยกระดับสู่ความสำเร็จโดยง่ายด้วยความเป็น Level up ของธุรกิจ J&C ที่มีทุกอย่างรองรับไว้ให้พร้อมประธานกรรมการบริหาร J&C กล่าวด้วยว่า แม้ธุรกิจ J&C จะมีฐานลูกค้าหลักๆ มาจากคนกลุ่ม Gen X (Generation X) และ Gen B (Baby Boomer) เป็นส่วนใหญ่

แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามพัฒนา สร้าง Business Ecosystem ให้มีความทันสมัยเพื่อดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาให้มากขึ้น โดยเห็นได้จากการวางโครงสร้างทางธุรกิจที่พร้อม Transform ตัวเองไปสู่แพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ๆ ได้เสมอ ควบคู่ไปกับการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบช่องทางการตลาดและรูปแบบเครื่องมือทางการตลาดให้สามารถเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีพร้อมในทุกๆ ช่องทางธุรกิจของ J&C ที่สำคัญยังได้นำเอาทฤษฎี PESTEL มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโดยรอบด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย Politic : ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง, Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, Social : ปัจจัยทางสภาพสังคม, Technology : ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ, Environment : ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และ Legal : ปัจจัยทางกฎหมายกฎระเบียบ “การแข่งขันยุคนี้สำหรับธุรกิจที่ไม่ปรับตัวก็ไม่ต่างอะไรกับธุรกิจที่รอวันตาย!!

ดังนั้นในแง่การทำธุรกิจของ J&C ไม่เพียงแต่ต้องคอยปรับธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นยังต้องพัฒนาธุรกิจเพื่อวิ่งหนี คู่แข่งให้ได้ทุกวันด้วยการคิดค้นพัฒนาและการทำในสิ่งที่สู้ได้ แตกต่างได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบและเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่ J&C มุ่งมั่นทำมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ J&C สู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล,การที่ J&C เป็นรายแรกๆ ในธุรกิจขายตรงที่มีการพัฒนา E-wallet การสร้าง Payment Gateway รองรับการชำระค่าสินค้าบริการผ่านช่องทางดิจิทัลทุกรูปแบบ, การพัฒนาระบบโลจิสติกส์, การขยายการลงทุนทำร้านขายตรงสะดวกซื้อ JC Shop ทำห้างสรรพสินค้าขายตรง JC Mall ทำร้านสะดวกซื้อเคลื่อนที่ JC M-Shop และทำร้านแฟรนไชส์มินิมาร์ท JC I-Mart เป็นต้น” ดร.สมชาย กล่าว พร้อมบ่งชี้ว่า ด้วยความที่ขายตรงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการหาคน ใช้คนและสร้างคนให้ ได้เป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งเราเชื่อมั่นอยากมากว่าสิ่งนี้เป็น Core Business ในการสร้างคนให้เป็นเจ้าของธุรกิจ

ดังนั้นเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจและอยู่กับเราไม่ไปไหน J&C จึงเน้นหนักอย่างมาก กับการสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนให้ดีขึ้นในสิ่งที่คาดหวังที่อยากจะเป็นในรูปแบบ J&C Platform for All, ด้านที่ทำให้คนแต่ละคนได้เห็นคุณค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์

ซึ่งนำพาความสำเร็จโดยมีตัวอย่างของคนที่สำเร็จและความสำเร็จของผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจได้ รวมถึงด้านที่ตอบโจทย์ด้วยคุณค่ามากมายทั้งคุณค่าจากสินค้าบริการและคุณค่าจากการสร้างงานสร้างอาชีพภายใต้ธุรกิจขายตรงโมเดิร์นเทรดซึ่งสามารถหล่อหลอมในแต่ละมิติให้สอดคล้องและได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างลงตัว

“ถึงแม้การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาสำหรับ J&C อาจไม่ได้ตื่นตัวในเรื่องการทำยอดขายให้หวือหวาเท่าใดนักเพราะต้องการมุ่งเน้นความสำคัญด้านการสร้างพื้นฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งเป็นหลักโดยมองไปข้างหน้าอยู่เสมอโดยเฉพาะความพยายามสร้าง Ecosystem ที่สมบูรณ์ ทันสมัยและตอบโจทย์ด้วยคุณค่าธุรกิจให้กับผู้คนในเครือข่ายรวมถึงสามารถช่วยดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมเครือข่ายมากขึ้น” บอสใหญ่ J&C กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจ

You might also like More from author