"

บนทางเดินบนสายอาชีพตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัยกว่า 20 ปี จากจุดเริ่มต้นในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ต่อยอดด้วยการสอบใบอนุญาตตัวแทนนายหน้ากับแนวคิดที่อยากดูแลลูกค้าด้วยบริการที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย จึงเป็นที่มาของเรื่องราวการดูแลลูกค้าแบบ 360 องศากับผู้บริหารที่ชื่อว่า ชาญฤทธิ์ อดทน เจ้าของสำนักงานนายหน้าประกันวินาศภัย ร้อยเอ็ด

ชาญฤทธิ์ เล่าว่า ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่วงการประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่ก่อนแล้ว และพบว่าการขายประกันชีวิตเพียงอย่างเดียวยังไม่ครอบคลุมในการดูแลบริหารความเสี่ยงให้แก่ลูกค้า ดังนั้นจึงเลือกสอบใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อบริการลูกค้าอย่างรอบด้าน อีกทั้งเรามีความเชื่อที่ว่าแนวโน้มของตลาดประกันภัยจะเปิดกว้างมากขึ้น และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจึงเป็นที่มาของแนวคิดของการขายสินค้าประกันให้ครบแบบรอบด้านทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อบริการลูกค้าอย่างครบครัน

“หากย้อนกลับไป 22 ปีที่แล้ว ผมตัดสินใจสอบเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยกับซียูประกันภัย หรือเอ็ม เอส ไอ จี ในปัจจุบันซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมร่วมงานกับเอ็ม เอส ไอ จี ผมประทับใจการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วเป็นสากลสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ตัวแทน และลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความประทับใจ และได้ทำธุรกิจร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมอยากขอบคุณทีมผู้บริหารของเอ็มเอส ไอ จี ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด”

ชาญฤทธิ์ เล่าอีกว่า สำหรับหลักการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนนายหน้า จะต้องอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะความรู้หรือข้อมูลคืออำนาจ ถ้าปราศจากความรู้ก็ไม่สามารถชี้แนะหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดี หรือแนะนำความคุ้มครองทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า จึงทำให้เราต้องคอยสั่งสมความรู้ใหม่ ๆ เสมอ อีกทั้งสิ่งที่ได้รับจากอาชีพตัวแทนนายหน้านอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้ว สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดคือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและเจ้าของธุรกิจให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการดูแลบริหารความเสี่ยงด้วยบริการประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ซึ่งเปรียบเสมือนทำให้ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจและการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

“นอกจากหลักการทำงานที่ใช้ในการบริหารแล้วผมยังยึดถือคติในการทำงาน คือ ทุกการติดต่อคือโอกาส โอกาสที่จะได้มีโอกาสในการแนะนำสินค้าที่มีการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัยรวมทั้งการบริการหลังการขายอย่างใส่ใจ ให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกในการติดต่ออย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งเรื่องของช่องทางและเวลา ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวแทนและบริษัทมากขึ้น”

“การเข้าสู่อาชีพนี้และการตั้งสำนักงานตัวแทนสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่คุณสอบและขอรับใบอนุญาตตัวแทนตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้อง แต่การที่จะอยู่ในอาชีพนี้ให้ยืนยาว มีคุณภาพ และมีรายได้ที่มั่นคงอย่างสม่ำเสมอ คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นเราจะต้องมีวินัยในการพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคอยดูแลและแนะนำบริการแก่ลูกค้าให้ทราบถึงความจำเป็นในการทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน หรือป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือธุรกิจที่ลูกค้าดำเนินการอยู่ได้” ชาญฤทธิ์ กล่าว

You might also like More from author