"

ก่อตั้งมายาวนานและกำลังย่างก้าวสู่ 2 ทศวรรษสำหรับ “สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA: Thai Direct Sale Industrial Association)” ซึ่งปัจจุบันมีบอสหญิง “ศศิกาญจณ์ อัศวเมธ” กรรมการบริหารบริษัททานาดะ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เป็นผู้นั่งแท่นนายกสมาคมฯแห่งนี้ก็พร้อมให้สัมภาษณ์ “เดอะพาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค” ถึงแนวคิดที่สะท้อนออกมาเป็นแนวทางการสานต่อภารกิจเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมขายตรงไทยให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในปี 2562 อันใกล้มาถึงยังได้วางนโยบายสำคัญๆไว้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้เรื่องกฎหมาย ขายตรงให้รอบด้าน,นโยบายการส่งเสริมการทถูกต้องและถูกกฎหมาย และนโยบายการจัดโครงการการเรียนรู้เชิงระบบเพื่อพัฒนาการจัดการให้มีระบบการรองรับการเติบโต และการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของยุคสมัย ซึ่งผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอิสระต้องเป็นเสมือนหนึ่งคือหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อความ ยั่งยืนของผู้บริโภค เป็นต้น

ซึ่งเมื่อถามแนวโน้มหรือเทรนด์ธุรกิจขายตรงในปีหน้าปี 2562 จะมีทิศทางเป็นเช่นไรก็ได้รับคำตอบจาก “นายกสมาคม TDIA” ว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มคนที่บริโภคขายตรงจะเป็นกลุ่มคนระดับล่างและระดับ กลางที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจขายตรงเป็นการสร้างโอกาสให้คนที่ไม่ว่าจะเป็นใคร  อายุเท่าใด อาชีพอะไรก็ตามธุรกิจขายตรงก็ยังเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขี้นซึ่งมั่นใจว่าในปี 2562 สำหรับธุรกิจขายตรงจะสามารถเติบโตต่อไปได้อีกในอัตรา 5% ใกล้เคียงกับในอดีตที่เคยโตถึง 4-5% มาแล้ว

ส่วนปัจจัยบวกที่ยังคงทำให้ธุรกิจขายตรงในไทยเติบโตได้ต่อเนื่องนั้น บอสหญิง “ศศิกาญจณ์” เชื่อมั่นว่า ปัจจัยบวกโดยหลักๆมาจากการปรับตัวของธุรกิจขายตรงเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คมาใช้ในการทำธุรกิจทำให้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนัก และการขายตรงเติบโตได้รวดเร็วเพราะมีสินค้าหลากหลายมากมายที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม อีกทั้งยังมีหลายช่องทางการขายตรงที่ ถือเป็นช่องทางที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภค คู่ขนานไปกับปัจจัยบวกจากความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปีที่มีมากขึ้น ซึ่งในส่วนของธุรกิจขายตรงก็สามารถตอบโจทย์ในการสร้างความเป็นเจ้าของธุรกิจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ด้วยเช่นกัน

และนอกเหนือจากปัจจัยบวกต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยเกื้อหนุนให้ขายตรงเป็นหนึ่ง ในธุรกิจที่ดึงดูดคนเข้ามาทำกันเป็นอย่างมากแล้วยังมีเรื่องเทรนด์ความนิยมของกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้หันมาสนใจใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยผู้คนที่รักสุขภาพไม่วาจะเป็นการดูแลตัวเองหรือคนที่รักก็จะมองหาธุรกิจนี้สินค้านี้อยู่ตลอดเป็นผลทำให้ธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมและมาแรงมากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจขายตรงก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่มุ่งเน้นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพให้กับลูกค้าผู้บริโภคมาโดยตลอด

นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย กล่าวต่อไปถึงแนวทางการเสริมสร้างธุรกิจขายตรงไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่งและยั่งยืนได้จำเป็นที่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องมีกระบวนการพัฒนาให้นักธุรกิจอิสระมีความรู้ความสามารถมากขึ้น โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องร่ำรวยเสมอไปแต่จะต้องสามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับสมาชิกนักธุรกิจหรือมีรายได้ไปใช้จ่ายเพิ่มได้ และแม้ในภาวะวิกฤติต่าง ๆโดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจก็ตามสำหรับธุรกิจขายตรงก็ยังถือเป็นโอกาสที่จะช่วยผู้คนในการเป็นช่องทางใน  การหารายได้เสริม ซึ่งขณะนี้ก็มีหลายธุรกิจที่กำลังเปิดใหม่ด้วย และนี่ก็เป็นอีกโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจขายตรงเติบโตและก้าวไกลได้ดียิ่งขึ้น

จะอย่างไรก็ตามการทำธุรกิจขายตรงให้เติบโตในยุคใหม่ยุคนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่บริษัท

ผู้ประกอบการไม่ควรไม่ข้าม นั่นก็คือ การที่บริษัทผู้ประกอบการควรปรับตัวให้เข้ากับยุคออนไลน์มากขึ้น   ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจโดยรอบด้านให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ ทันกับโลกโซเชียลที่พัฒนาไปเร็วมาก

ส่วนประเด็นอุปสรรคปัญหาที่ธุรกิจขายตรงต้องเผชิญตลอดปีนี้ในมุมมองนายกหญิงแห่งสมาคม TDIA มองว่า เนื่องด้วยปีนี้สภาพเศรษฐกิจที่เติบโตช้า กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง การแข่งขันในตลาดขายตรงมีมากขึ้นซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่ส่งผลให้ผู้ดำเนินธุรกิจเกิดการขายที่ล่าช้ากว่าเดิม รวมไปจนถึงข่าวคราวแง่ลบต่าง ๆจากปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่มักแอบแฝงแอบอ้างชื่อขายตรงมาหลอกลวงประชาชนซึ่งมีผลให้ผู้คนเกิดความ ไม่มั่นใจในการซื้อสินค้าหรือการเป็นสมาชิกในธุรกิจขายตรงทำให้บริษัทขายตรงที่ดีที่ดำเนินธุรกิจด้วยดีต้องมาเสื่อมเสีย เสียหายและเสียโอกาสไปด้วย

“และไม่ใช่แค่ปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่มีผลทำให้ธุรกิจขายตรงเสื่อมเสียเท่านั้นเพราะหากผู้ทำธุรกิจขายตรงเองเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคด้วยแล้วก็ยิ่งจะทำให้ธุรกิจขายตรงเสียหายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความชัดเจนต่อผู้ประกอบการในเรื่องกฎหมาย และส่งเสริมผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่ชัดเจน และมีศักยภาพในการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อกฎหมายให้ความรู้ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องในการปรับกลยุทธ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้บริโภฦได้รับประสิทธิผลหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ” บอสหญิง “ศศิกาญจณ์” ในฐานะนายกสมาคม TDIA กล่าวในที่สุด

You might also like More from author