OCEAN LIFE ไทยสมุทร รณรงค์สร้างวินัยลดใช้พลาสติก ให้กับพนักงานในสำนักงานใหญ่ พร้อมขยายไปยังสาขาทั่วประเทศ

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 73 ครั้ง

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจากสำนักงานใหญ่ ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรภายในองค์กรใช้ถุงผ้า กระบอกน้ำ แก้วน้ำส่วนตัว ปิ่นโต และกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ใส่น้ำดื่มและอาหาร แทนการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกหันมาใส่ใจมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการรณรงค์ให้พนักงานในสำนักงานใหญ่เลิกใช้พลาสติกที่เห็นผลเป็นรูปธรรม และในอนาคตข้างหน้าตั้งใจจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยความตั้งใจดีที่จะผลักดันอย่างจริงจังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน