ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 69 ครั้ง

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
จัดประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อวางแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมคณะกงสุลฯ โดยมี ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร, ชวรัตน์ ชาญวีรกูล, อัมรินทร์ คอมันตร์, สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ, ปณิธิ วสุรัตน์, สมควร บุญยมานนท์, เนตรา ฤทัยยานนท์ และวิทูรย์ อร่ามวารีกุล ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ