Generali ลุยตลาดประกันชีวิตครึ่งปีหลัง ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ชำระเบี้ยประกันสั้น คุ้มครองยาว

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 102 ครั้ง

เจนเนอราลี่ กระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ชำระเบี้ยประกันสั้น คุ้มครองยาวและผลตอบแทนคุ้มค่า จึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบสะสมทรัพย์ออกมาใหม่พร้อมกัน คือ “สะสมทรัพย์ 10/4 พลัส” (Gen Save 4 Plus) และ “สะสมทรัพย์ 15/10 พลัส” (Gen Save 10 Plus)

กรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) กล่าวว่า เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต กระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบสะสมทรัพย์ออกมาใหม่พร้อมกัน 2 แบบ คือ “สะสมทรัพย์ 10/4 พลัส” (Gen Save 4 Plus) และ “สะสมทรัพย์ 15/10 พลัส” (Gen Save 10 Plus)

“ผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 แบบนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้สูง รู้จักวางแผนการเงิน อยู่ในช่วงวัยทำงาน หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่เน้นจ่ายเบี้ยประกันสั้น ความคุ้มครองยาว ผลตอบแทนแน่นอนและคุ้มค่า ทั้งสามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมาดาได้ด้วย โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์รับประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 1 เดือน – 65 ปี”

กรสยาม กล่าวต่อว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ “สะสมทรัพย์ 10/4 พลัส” (Gen Save 4 Plus) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ อยู่ในวัยทำงาน หรือมีธุรกิจของตัวเอง และต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิต ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ที่ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นๆ เพียง 4 ปี แต่คุ้มครองยาวถึง 10 ปี ให้ผลตอบแทนแน่นอนไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ และเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักเท่ากันทุกเพศทุกวัย และสามารถลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งยังสามารถซื้อสัญญาความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและอุบัติเหตุพิเศษ เช่น เกิดในยานพาหนะสาธารณะ ลิฟท์ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ ได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 6 ล้านบาท (ตามเงื่อนไขช่วงอายุการรับประกัน และจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัคร) ผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงิน คืนกรณีมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญาได้รับเงินคืน 468% ของจำนวนเงินประกันภัย แต่ถ้าเสียชีวิตทุกกรณี รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 400% (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 4)

ส่วน “สะสมทรัพย์ 15/10 พลัส” (Gen Save 10 Plus) เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมาย คนรุ่นใหม่วัยทำงานที่ต้องการออมเงิน และความคุ้มครองชีวิต ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น ชำระเบี้ย 10 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาว 15 ปี เบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักเท่ากันทุกเพศทุกวัย ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่จะได้รับ เมื่อเมื่อครบสัญญาในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนรวมสูงสุด 419% กรณีเสียชีวิต รับความุค้มครองชีวิต เริ่มต้น 170% สูงสุด 340% (ตั้งแต่ปีที่ 6 ของกรมธรรม์) ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่ม จากกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับจำนวนเงินเอาประกัน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 6 ล้านบาท (ตามเงื่อนไขช่วงอายุการรับประกัน และจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัคร)
“มั่นใจว่าทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นี้ จะช่วยดันยอดขายครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่องตามเป้าหมาย รวมถึงเติมเต็มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง โดยผลิตภัณฑ์ได้เริ่มขายไปแล้วผ่านช่องทางตัวแทน” กรสยาม กล่าว