ไทยประกันชีวิต ลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 69 ครั้ง

วิทัย รัตนากร เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมด้วยวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา Negative List เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ห้องวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง