รพ.พญาไท2 จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 150 ครั้ง

รพ.พญาไท2 จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่11ตุลาคม 2562

นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 เป็น (ประธานในพิธี) มีพระ วัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 รูป

ภาวิณี รักษ์ประศาสน์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาด กลุ่มpmc. ให้สัมภาษณ์

นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย
ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท2
นำทีมแพทย์ผู้บริหารพยาบาล ประชาชนผู้ใช้บริการเข้าร่วมพิธีใส่บาตร 🙏