สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA จัดโครงการ CSR มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด จ.เพชรบุรี

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 182 ครั้ง

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA ร่วมด้วยบริษัทสมาชิก จัดกิจกรรม CSR สร้างคุณค่าตอบเเทนกลับสู่สังคมไทย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เเละมอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 250,000 บาท

ณ สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี