ออร์กาโน่ จัดสัมมนาหุ้นส่วนผู้จำหน่ายรายใหญ่ และผู้ชนะในโปรโมชั่น “The Winner Camp”

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 128 ครั้ง

บริษัท บริษัท ออร์กาโน่ โกลด์ จัดสัมมนาหุ้นส่วนผู้จำหน่ายรายใหญ่ และผู้ชนะในโปรโมชั่น “The Winner Camp” ของ ORGANO เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ประจำปี 2563 โดย ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ Regional Vice President- Southeast Asia ร่วมกับผู้นำระดับสูง Blue Diamond & Diamond Consultants 6 ท่าน

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์ รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารค่ำแบบสุดหรู Seafood BBQ Dinner ริมชายหาดหัวหิน @ โรงแรม Hyatt Regency HuaHin ระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 พฤศจิกายน ของ

เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ประจำปี 2563 โดย ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ Regional Vice President- Southeast Asia ร่วมกับผู้นำระดับสูง Blue Diamond & Diamond Consultants 6 ท่าน

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์ รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารค่ำแบบสุดหรู Seafood BBQ Dinner ริมชายหาดหัวหิน @ โรงแรม Hyatt Regency HuaHin