Generali ชูหมัดเด็ด“โปรเจค รอร์” ลุยตลาดปี 63 สร้างโมเดลตัวแทน Full Time

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 161 ครั้ง

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ชี้ “โปรเจค รอร์ 2562” โครงการพัฒนาระบบช่องทางตัวแทนเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่การสร้างโมเดลตัวแทนสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน เพียงปีแรกมีตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (FP) แล้ว 400 คน พร้อมเสริมเขี้ยวติดอาวุธตัวแทนรอบด้าน พิชิตตัวแทนคุณวุฒิ MDRT 2562 เติบโต 8 เท่าในระยะ 1ปี

กรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับโปรเจค รอร์ (Project ROAR) เป็นแผนการดำเนินงาน 3 ปี(2562-2564) เพื่อวางพื้นฐานที่มั่นคงและยกระดับให้กับช่องทางการขายผ่านตัวแทนรวมทั้งเป็นการสร้างโมเดลการพัฒนาคุณภาพตัวแทนก้าวสู่บทบาทของตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Planner- FP) แบบ Full Time ที่มีคุณภาพพร้อมรองรับการแข่งขันของตลาดประกันชีวิตในอนาคต จากการดำเนินโครงการในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีจำนวนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (FP) เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 400% ปัจจุบันเฉพาะกลุ่มตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถสร้างผลผลิตให้กับช่องทางขายถึง 50% ของผลผลิตทั้งหมด โดยประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ขนาดของกรมธรรม์ (Case size) และจำนวนกรมธรรม์ต่อตัวแทน (No. of case per agent) รวมไปถึงจำนวน Active ของตัวแทนมากกว่า 60% ในแต่ละเดือน (Active Ratio)

ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ ที่ติดคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) เพิ่มจากปีก่อนถึง 500% และคาดว่าในสิ้นปีนี้จะมีอัตราการเติบโตของที่ตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT ที่ 800% ถือเป็นการเติบโต 8 เท่า ในระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าจะมีตัวแทน ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand National Quality Awards (TNQA) อีกด้วย

“ในช่วง 1 ปีของการดำเนินโครงการ แม้ว่าธุรกิจประกันชีวิตจะเผชิญกับอุปสรรค ที่สำคัญจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน แต่ในแง่ของการบริหารจัดการโปรเจคเป็นไปได้ด้วยดี อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการโครงการที่ดี ทีมงานมีการประชุม ทุกสัปดาห์ พร้อมกับทีมผู้บริหาร รวมไปถึงทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความชำนาญ ส่งผลทำให้การดำเนินงานตามโครงการคืบหน้าอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายของ FP เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน โดยหลักสูตรการพัฒนา FP ของเจนเนอราลี่ ที่ถือเป็นจุดเด่นที่ FP ทุกคนจะได้รับ การพัฒนา การอบรมเป็นประจำทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี เพื่อเสริมสร้างทักษะการขาย และการเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ อีกหนึ่งจุดเด่นคือ Coaching Manger ที่ช่วยในการกำกับดูแลเป็นพี่เลี้ยงตลอดเส้นทางการเป็นตัวแทน FP นอกจากนี้เจนเนอราลี่ยังมีเครื่องมือดิจิตอลที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมไปถึงโครงสร้างผลประโยชน์ที่ออกแบบสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยมีจุดเด่นในการรองรับการตัดสินใจ ด้วยเงินสนับสนุนรายเดือน พร้อมโบนัสถึง 17 ครั้งต่อปี รวมไปถึง การสนับสนุนหลักสูตรในการพัฒนาเพื่อเป็นผู้บริหาร และเติบโตเป็นเจ้าของสำนักงาน (GAO) ในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายใต้โครงการ โปรเจค รอร์ เจนเนอราลี่ได้พัฒนาโครงการต่างๆ มากกว่า 20 โครงการ เพื่อ

เป็นเครื่องมือและช่วยเสริมศักยภาพด้านการขายให้กับตัวแทน อาทิ แคมเปญ ระดับคุณวุฒิของตัวแทนเงินล้าน (MDRT) 3 ปี 3 ล้าน Gen Dashboard เครื่องมือดิจิตอลที่ช่วยในการดูผลการดำเนินงานรายวัน และ Gen Start UP program หลักสูตรการพัฒนาตัวแทนอย่างมืออาชีพ และ Gen Digital Boost Camp หลักสูตรการพัฒนาตัวแทนในการใช้สื่อดิจิตอลในการขายได้อย่างมืออาชีพ”

ทั้งนี้ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสิ้น 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต “เจน โพรเทคชั่น 5 (Gen Protection5) ผลิตภัณฑ์ “สะสมทรัพย์ 10/4 พลัส” (Gen Save 4 Plus) และ “สะสมทรัพย์ 15/10 พลัส” (Gen Save 10 Plus) ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้กว้างมากขึ้น

สำหรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทยังคงเดินตามแผนงานของโครงการรอร์ (ROAR) โดยเน้นการสร้างตัวแทนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Planner- FP) แบบ Full Time อย่างมีคุณภาพ รวมถึงแผนการพัฒนาตัวแทนสู่MDRT อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของระดับผู้บริหารตัวแทน ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ส่วนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปี2563นั้น จะมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกช่วงอายุอีกด้วย