"

12 th Anniversary Endoscopic Spinal Surgery ความชำนาญและประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

12 th Anniversary Endoscopic Spinal Surgery
ความชำนาญและประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ณ ร้านอาหาร Siambrasseria พระราม 9

การผ่าตัดส่องกล้องรักษาอาการปวดหลัง ภายใต้การทำทีมของ ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกลุ่ม PMC ‘พญาไท เปาโล เมดิคอล แคมปัส’ กล่าวว่า สถาบันกระดูกและข้อ กลุ่ม PMC มีศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องอันดับต้นของประเทศไทย เป็นหนึ่งในแพทย์ที่เริ่มนำเทคโนโลยีการผ่าตัด Endoscopic Spinal Surgery มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยจนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ด้วยประสบการณ์การรักษากว่า 12 ปี และผ่าตัดผู้ป่วยมาแล้วมากกว่า 1,000 ราย จึงมั่นใจได้ว่าทีมแพทย์และบุคลากรมีความเข้าใจโรค วินิจฉัยแยกโรคได้อย่างแม่นยำ และเข้าใจทุกความกังวลของผู้ป่วยและญาติ การผ่าตัดแบบ “Enodospine” (Endoscopic Spinal Surgery) นอกจากแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กมากแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อโดยรอบน้อยมาก จึงไม่จำเป็นต้องมีการให้เลือด ทั้งยังลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว และสามารถกลับมาเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง

You might also like More from author