ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 76 ครั้ง

กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ในพิธีสมโภชสุพรรณบัฏและอายุวัฒนมงคล

วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในพิธีสมโภชสุพรรณบัฏและอายุวัฒนมงคลครบ 67 ปี ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร