เอไอเอ มอบหน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น แก่กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 109 ครั้ง

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย รพีพร วงศ์ทองคำ  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น แก่ พ.ต.อ. วิทยา ศรีประเสริฐภาพ  ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ และเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเสียสละปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนคนไทยในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของเอไอเอที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทย ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ ไปด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางเอไอเอ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’