อย่าเชื่อ !! บุคคลอ้างชื่อ อย. ของบทำหนังสือครบรอบ

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 88 ครั้ง

อย. เตือนบริษัท ห้างร้าน อย่าหลงเชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทำหนังสือครบรอบปี หรือจัดทำวารสาร อย. Report ย้ำ !! ไม่เคยมีนโยบายหรือมอบหมายสำนักพิมพ์ใดจัดทำหนังสือดังกล่าว หากพบการแอบอ้างแจ้งร้องเรียนที่สายด่วน อย. 1556

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบบุคคลแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน อย. ทำหนังสือของบประมาณสนับสนุนการทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดยอ้างตัวเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทธุรกิจจัดทำรายงานเฉพาะกิจในวาระพิเศษของหน่วยงาน และส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อขอให้ซื้อหน้าโฆษณาในวารสารฉบับพิเศษ ซึ่งได้ระบุจำนวนเงินอัตราค่าโฆษณาไว้อย่างชัดเจน

อย. ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดนำชื่อและตราสัญลักษณ์ อย. ไปกระทำในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งไม่มีนโยบายให้หน่วยงานใดจัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report ขอให้ผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้าน หากได้รับการติดต่อเป็นสปอนเซอร์ขอสนับสนุน อย่าได้หลงเชื่อการแอบอ้างดังกล่าว ให้สอบถามข้อเท็จจริงจาก อย. โดยตรง และหากพบการแอบอ้างเรี่ยไรเงิน ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 เพื่อป้องกันการสูญเงินฟรีโดยเปล่าประโยชน์