เลขาธิการ คปภ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 120 ครั้ง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นิสิต นักศึกษา จำนวน 64 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยเลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา ทั้ง 64 คน และดีใจอย่างยิ่งที่ปัจจุบันสถาบันศึกษาของไทยได้เปิดการเรียนสอนสาขาวิชาการประกันภัยเพิ่มขึ้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อวงการธุรกิจและภาพรวมของระบบประกันภัย