เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 91 ครั้ง

🔴 ขอเชิญ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมงานจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปี 2563” วันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง