สมาคมประกันชีวิตไทย คว้าสองรางวัลในงาน “Together is Power 2020”

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 70 ครั้ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ให้แก่ นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และ มอบรางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมประกันชีวิตไทย ปีบริหาร 2561-2563 ในงาน “Together is Power 2020” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ซึ่ง รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563 นั้น สมาคมประกันชีวิตไทยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ 4) การพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นสมัยที่ 4 หลังจากได้รับมาแล้วเมื่อปี 2558 , 2560 , 2562 นับเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมประกันชีวิตไทยต่อการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร จนได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรกลางของภาคธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล สามารถประสานงานกับภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้บริษัทสมาชิก และธุรกิจประกันชีวิตเติบโตได้อย่างแข็งแรง และยั่งยืนต่อไป

และในส่วนของ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นการการันตรีความสามารถในการเป็นผู้นำ บริหารงานสมาคมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563